G R A - L E C H

Jordanów 19a, 95-060 Brzeziny +48 46 874 25 18 gralech@gralech.com

Formularz reklamacji

  • Kupujący po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia jego jakości.
  • Reklamowany towar należy dostarczyć do producenta na swój koszt, osobiście bądź wysłać paczką pocztową z kopią dokumentu zakupu. Towar musi być odpowiednio zabezpieczony do transportu ( Jeśli był wcześniej wysyłany do klienta za pomocą firmy kurierskiej towar musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu, zapakowany w taki sam sposób, w jaki został odebrany )
  • W przypadku wysyłki należy dołączyć pismo z rodzajem usterki oraz opisem w jaki sposób powstała.
  • W terminie 7 dni od dnia doręczenia towaru producent udzieli informacji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. Jeśli uzna reklamację za uzasadnioną producent poinformuję również o sposobie jej załatwienia i terminie jej wykonania ( maksymalny termin do 14 dni roboczych od poinformowania o uznaniu reklamacji).
  • Producent zobowiązuję się do poniesienia kosztów związanych z dostarczeniem uwzględnionej reklamacji do klienta